Wintech ailesi olarak; faaliyetlerimizi sürdürdügümüz tüm ülkelerde, toplumdan kazand?g?m?z? toplumla paylasmay? ilke sayan, etik, sorumlu, toplumun genel ç?karlar?n? gelistiren ve koruyan bir yaklas?mla hareket ediyoruz. Sosyal sorumlulugu bir kurum kültürü olarak benimseyen grubumuz, içinde yasad?g? toplumun çevresel ve sosyal gereksinimlerinden yola ç?karak sosyal sorumluluk projeleri üretmekte ve hayata geçirmektedir. Topluma katk? ve sosyal sorumluluklar?n yerine getirilmesi amaçl? faaliyetler desteklenerek ilgili kurumlarla isbirligi yapmaktay?z. Toplumun gelisimine katk?da bulunan projelerde yer alarak, faaliyetlerimizi sürdürdügümüz tüm ülkelerde gelecege yat?r?m yap?yoruz.